Hellende Daken – Info

Een hellend dak (of zadeldak) koppelt een lange traditie aan continue productvernieuwingen waardoor je er vanuit esthetisch oogpunt enorm veel kanten mee uit kan.

Vroeger was de regendichtheid van een hellend dak meestal afhankelijk van de dakhelling. Met de dakpannen en leien van vandaag kan je echter ook met een minimale dakhelling een waterdicht hellend dak creëren.

Dat de doorsnee Belg nog steeds eerder voor een hellend dak kiest, blijkt overduidelijk uit een recente polling van Livios. 58% kiest voor een hellend dak, 16% voor een plat dak en 26% voor een combinatie van beide.

Bij hellende daken spreken we meestal van 2 overspanningmethodes.

  • Het gordingendak waarbij de dakbelasting via de gordingen (evenwijdig met de dakgoot lopende balken) wordt overgedragen op de zijmuren en/of spanten; de kepers (van de goot naar de nok lopende balken) brengen de lasten over naar de gordingen.
  • Het keper- of sporendak waarbij de zwaardere kepers de lasten overbrengen van de nok naar de muur of in het geval van keperspantjes op de muur en de vloerplaat.

Beide systemen zijn evenwaardig aan elkaar en het hangt van de dakvorm en de opbouw van het grondplan af welk systeem het beste is.