Opbouw van een plat dak

Vroeger werd bij draagstructuren met houten balken het systeem van het koude dak toegepast. Hierbij voorzag men een geventileerde ruimte boven de dakisolatie. Het systeem wordt momenteel als verouderd en ten zeerste af te raden beschouwd. Momenteel wordt het “warme dak” het meest toegepast.

Deze daken worden niet geventileerd en hebben als opbouw:

  • Draagstructuur of dakvloer
  • Uitvullingschape (of afschotlaag) om de afwatering te verzorgen
  • Dampscherm
  • Isolatie
  • Dakdichtingsmembraan